Velkommen til framtidens skole

På Runnerydsskolan i Nässjö ble elevene ønsket velkommen til et høstsemester i nye lokaler. Her skal et aktivitetsbasert læringsmiljø med fokus på fleksibilitet og valgmuligheter støtte skolens pedagogikk, i stedet for å begrense den.

Det første spadetaket ble gjort i januar 2016. Deretter har Runnerydsskolan gått gjennom en stor forandring. Om- og tilbyggingen av skolen kommer til å være helt ferdig i 2018, da med kapasitet for 600 elever, fra førskolen til sjette klasse. Men allerede nå har elvene flyttet inn i de nye lokalene som på mange måter skiller seg fra det skolemiljøet de fleste av oss hadde kjent igjen.

– Ett av målene med den nye skolen er å gi alle elevene samme forutsetninger for å lykkes, samt å skape nye møteplasser hvor de kan utvikle sosiale ferdigheter. Innredningen er forankret i satsingen “Framtidens skola” og det føles bra å kunne tilby noe nytt. Noe annet enn tradisjonelle benker og stoler, sier Jessika Franzén, rektor år F-3 på Rynnerudsskolan.

Landskap i rommet

Det er et såkalt aktivitetsbasert læringsmiljø som er introdusert. Møblene skal inspirere til kulturell utveksling som fremmer mangfoldet blant elever og lærere. Innredningens nav er fleksibilitet og valgmulighet. Her kan man sitter for deg selv eller jobbe i grupper. Stå og jobbe, sitte i barhøyde eller synke ned i en sofa.

– Innredningen i klasserommet blir formet som et landskap i forskjellige høyder. Det gjør at man får både akustisk og visuell beskyttelse mot andre og kan skape rom i rommet. Elever som har behov for å arbeide i spesielle miljøer eller arbeidsplasser, behøver ikke å sitte annerledes enn andre, sier Joakim Wahlstedt i Input interior i Jönköping som har vært prosjektleder og levert innredningen til Runnerydsskolan. Han fortsetter:

– I denne typen læringsmiljø er det lov å bevege seg, det betyr at hjernen aktiveres og stimuleres. Det blir også et ergonomisk aspekt i det, ettersom vi pleier å si at neste stilling er den beste. Den største bekymringen før man begynner å arbeide i slike miljøer, er at det skal bli rotete, men min erfaring er det motsatte.

Støtter pedagogikken

Innredningen bidrar til en differensiert undervisning med muligheter for å arbeide i de funksjonene som læringen krever. Hele klassen kan samles i én del av rommet, men det er også mulig å finne en plass hvor man kan være i fred og jobbe uforstyrret, i klasserommet eller kanskje på gangen.

– I det siste århundret har skolen utviklet seg drastisk. Synet på kunnskap, pedagogikk og utfordringer har blitt forandret. Samtidig ser skolemiljøene våre så godt som helt like ut – med læreren foran ved kateteret og elevene på benkerader. Litt kjedelig. De voksens arbeidsplasser har forandret seg, så hvorfor skal ikke skolen også kunne utvikle seg, sier Joakim Wahlstedt, og avslutter med:

– Møbleringen skal støtte skolens pedagogikk i stedet for å begrense den.

Les mer og se bilder fra prosjektet.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet