Kvalitetspolicy

Gjennom våre oppdragsgivere får vi tillit til å realisere miljøer for de viktigste funksjonene i samfunnet.

Kunden i fokus

Hos Input interior setter vi alltid kunden og sluttbrukeren i sentrum, og tilbyr derfor kun velfungerende og bærekraftige møbler, innredningsprodukter og tjenester. Samtlige medarbeidere har et ansvar for å følge prinsippene nedenfor og integrere en kvalitetsatferd i hverdagen.

Vi setter kunden i fokus

Vi setter kunden i fokus, veileder og tilpasser våre produkter og tjenester etter deres krav og behov på kort og lang sikt. Som minimum skal vi alltid følge lover, forordninger, standarder og kontrakt, men vi har mye høyere ambisjoner enn det. Hvert oppdrag skal være en god referanse.

Vi utvikler oss ved å sette oss mål, måle og evaluere

Vårt mål er fornøyde kunder og brukere. Vi setter oss mål og følger opp våre prestasjoner for hele tiden å forbedre rutiner, arbeidsmåte og for å utvikle oss. På denne måten garanterer vi at vi oppfyller våre egne og omverdenens forventninger.

Vi videreutdanner oss fortløpende

Vi garanterer at vi har riktig kompetanse og motiverte medarbeidere gjennom kontinuerlig videreutdanning og utveksling av erfaring mellom ulike yrkesgrupper, ansvarsområder og geografiske steder.

Vi tar ansvar og stiller høye krav

Vi tar et helhetsansvar for produktene og tjenestene vi tilbyr. Det innebærer at vi stiller høye krav til våre leverandører, samarbeidspartnere, oppdragsgivere og oss selv.

Alle disse prinsippene og analysene sammen med måten vi arbeider på finnes i vårt ledelsessystem, og skal være godt kjent og forstått i hele organisasjonen.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet