Bærekraftige skolemiljøer

En investering i skolen er en investering i fremtiden. Men hvordan den fremtiden skal se ut, er opp til oss.

Hos Input interior mener vi at en hensynsfull og ansvarlig produksjon og logistikk er en forutsetning for at innredningsbransjen skal kunne minimere sitt økologiske fotavtrykk. Men måten vi velger å forbruke på, er også avgjørende for at vi skal kunne utgjøre en forskjell. Derfor vil  vi inspirere kundene våre til å handle bærekraftig og ta langsiktige og bevisste valg og – når behovene endrer seg – til å forandre og fornye på en ansvarlig måte.

Men hvordan gjør man det, og hva er det viktigst å tenke på? Og er bærekraftige valg forenlige med et begrenset budsjett?

For oss i Input interior går miljø og økonomisk bærekraft hånd i hånd. Det handler ganske enkelt om å bruke ressurser på det virksomheten får mest igjen for.

Ved å foreta en grundig analyse av deres behov og forutsetninger kan vi blant annet vurdere hvilke deler av den eksisterende innredningen deres som kan leve videre i det nye miljøet. Hvilke møbler kan man forlenge livssyklusen til ved å pusse dem opp eller oppdatere dem på andre måter.

Ved nye innkjøp tar vi selvsagt hensyn til de strenge miljøkravene som stilles til innredning generelt, og vi prøver å overgå dem ved å tenke fleksibilitet i tillegg. Hvis møblene skal fungere på lang sikt, må de kunne brukes av flere ulike elever, men også av lærere med ulike arbeidsmåter. Vi kartlegger hvilke funksjoner møblene deres kan trenge for å fungere i et miljø med mange ulike behov. I tillegg må materialet tåle skolens hektiske hverdag og harde slitasje.

Tre måter å innrede bærekraftig på

På tide å investere i ny innredning? Da er det viktig å tenke godt gjennom, for å ta de beste og mest bærekraftige beslutningene.

En grundig analyse

Hvor mange må vi innrede for? Har alle et fast klasserom med egen pult, eller arbeider dere fleksibelt, kanskje i ulike deler av skolen? Hvilken pedagogikk skal møblene legge til rette for?

Her tar vi utgangspunkt i faktorer som arbeidsmåte, lokaler og fremtidige behov. Vi tilbyr alltid en grundig analyse basert på virksomheten og dens forutsetninger for å kunne ta de beslutningene som fungerer best på lang sikt.

Kvalitet varer lenge

Å fire på kvaliteten og satse på bruk og kast kan bli dyrt, spesielt på en skole, der møbler ofte utsettes for hard slitasje og stor belastning.

Input interior tilbyr produkter som kommer fra ledende produsenter, og som oppfyller de strenge kravene som stilles i offentlige miljøer. Invester gjerne i en innredning som kan fornyes med enkle midler. Vi hjelper blant annet til med å skifte ut bordplater på stativer og trekke om stoppede møbler.

Estetikk er nøkkelen

Trender kommer og går. Sats gjerne på en innredning som legger til rette for den pedagogiske arbeidsmåten deres, i stedet for å se dere blinde på hva som er moderne akkurat nå.

Invester i fleksible produkter som imøtekommer morgendagens uforutsigbare behov. Og tenk på hvordan farger påvirker elevenes evne til henholdsvis konsentrert arbeid eller kreativt arbeid, i stedet for å ta utgangspunkt i personlige preferanser.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet