Miljø og ansvar

Input interiors miljøarbeid er en naturlig del av hverdagen, og vi bestreber oss hele tiden på å gjøre de beste valgene på lang sikt. Sammen med kunder og partnere driver vi et kontinuerlig arbeid mot bedre miljøvalg og bærekraftig innredning.

Vår virksomhet

Vi stiller høye krav til vår interne virksomhet, og arbeider fortløpende med forbedringer. Vi har mulighet til å gjøre en forskjell både med liten og stor innsats. Miljøaspektene som har størst betydning i vår virksomhet er energiforbruket, vår gods- og personelltransport samt avfallet.

Energi

Input interiors kontor og showroom i Sverige drives med grønn elektrisitet fra Telge Energi. Vi forsøker å ha et så lavt energiforbruk som mulig, blant annet ved å stenge lagerporter umiddelbart etter inn- og utlasting eller ved å slå av datamaskiner helt når vi går hjem for dagen.

Transport

Vi ønsker å ha en effektiv logistikk og koordinerer våre transporter. Målet er optimal utnyttelse av lastekapasiteten og godt planlagte utleveringer. Lastebilene våre går på fornybar diesel, og når det er mulig, velger vi kollektivtrafikk og tog fremfor bil og fly ved tjenestereiser.

Avfall

I vår virksomhet sorterer og gjenvinner vi følgende materiell: bølgepapp, skrivepapir og aviser, tre, mykplast, metall / avfall, glass, spesialavfall som batterier, lyskilder, elektronikk og annet farlig avfall, toner samt kompost i de kommunene hvor dette er mulig.

Digitalisering

Input interior har et aktivt digitaliseringsarbeid som har til hensikt å behandle så mye dokumentasjon som mulig digitalt. Det har blant annet ført til at antall følgesedler reduseres med 50%.

ISO-sertifisering

Vi har et etablert integrert ledelsessystem som omfatter både kvalitet og miljø og er sertifiserte i følge ISO 9001 og ISO 14001. Les våre etiske retningslinjer, vårt arbeid med åpenhetsloven, vår miljøpolicy og kvalitetspolicy.

Vår påvirkningsevne

Vårt ansvar strekker seg lenger enn vår egen kjernevirksomhet. Vi tar det som en selvfølge at vi skal stille krav, påvirke, støtte og inspirere partene vi arbeider sammen med for å ta gode, langsiktige og bærekraftige valg.

Leverandører

Vi stiller krav til våre leverandører og er med og påvirker produksjonsmetoder og materialvalg. Vi inspirerer og bidrar i arbeidet med miljømerking.

Kunder

Med attraktive tilbud og ved å spre kunnskap inspirerer vi kundene våre til bevisste og ansvarsfulle valg. Vi støtter og hjelper kunden med å realisere sine miljøambisjoner.

Arkitekter, formgivere og partnere

Vi ønsker velkommen og vil bidra til å inspirere arkitekter, formgivere og andre partnere til å skape og tegne møbler og innredning som er holdbare og av høy kvalitet.

Samfunnsdebatten

Gjennom vårt tilbud av tjenester, vår virksomhet og det vi kommuniserer vil vi bidra til å bevisstgjøre og påvirke samfunnsdebatten rundt bærekraftige møbler og innredningsløsninger.

Bærekraftsregnskap

Les vårt bærekraftsregnskap for 2022/2023 her.

Kontakt oss for å høre hvordan vi kan hjelpe dere med å oppnå miljømålene deres

Patrik Clavenstam, bærekraftsansvarlig
+46 (0)31-799 89 13, patrik.clavenstam@inputinterior.se

Greenified

Med Greenified tilbyr Input interior en ny måte å handle og tenke rundt bærekraftig innredning for offentlig miljø.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet