Sätt behoven i centrum

Det er åpenbart at en gjennomtenkt innredning skal bidra til et stimulerende læringsmiljø og legge til rette for den pedagogiske virksomheten. Men hva som er en gjennomtenkt innredning, er ikke like åpenbart.

Svaret på spørsmålet varierer fra skole til skole og avhenger av flere faktorer, blant annet hvilke spesifikke behov dere har, og hvilke forutsetninger dere har i form av lokaler, elevgrupper, tekniske løsninger og ressurser. Derfor arbeider Input interior med behovstilpassede løsninger og størst mulig valgfrihet. Det innebærer at vi tar utgangspunkt i deres forutsetninger, og veileder dere til det miljøet som er best tilpasset deres virksomhet og behov.

Det legges stadig større vekt på skolens læringsmiljø, det vil si omgivelsene som skal bidra til å dekke individuelle behov hos både elever og lærere. I fremtidens klasserom vil det tradisjonelle klasserommet inneholde – eller kombineres med – nye arealer der fleksibel møblering og behovstilpassede innredningsløsninger står i fokus. Læringsmiljøet tar utgangspunkt i ulike typer situasjoner der man har bedrevet undervisning i flere tusen år. I moderne tapning hjelper de oss med å tilpasse undervisning og innredning til hver enkelt elevs behov, ambisjoner og forutsetninger.

De fem situasjonstypene kaller vi Scenen, Laboratoriet, Hulen, Leirbålet og Vannhullet. De kan brukes alene eller kombineres.

Scenen

Beskriver en tradisjonell form for undervisning der personen på scenen er den som når ut til, berører og påvirker publikum. Til presentasjon, gjennomgang og forelesning.

Laboratoriet

Gjennom praktiske øvelser får eleven mulighet til selv å prøve, eksperimentere og skape. Et sted for innovasjon, kreativitet og oppfinnsomhet. Et utforskende miljø for både individuelt arbeid og gruppearbeid.

Hulen

Et avgrenset sted for konsentrasjon og individuelt arbeid. Med færre syns- og hørselsinntrykk skapes det forutsetninger for konsentrasjon, refleksjon og analyse.

Leirbålet

Stedet som viderefører en eldgammel tradisjon med å samles for å lytte til fortellinger og historier som formidler kunnskap og kultur. Et sted for møter, diskusjon og refleksjon samt samarbeid og fordypning i mindre grupper.

Vannhullet

En samspillsorientert og sosial samlingsplass der dialogen står i sentrum. Et sted for livlige diskusjoner, spørsmål og informasjonsutveksling. Ved vannhullet er alle både lærere og elever.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet