Miljøpolicy

Behovene til kundene våre varierer, men Input interiors arbeid med å skape en bærekraftig og sunn utvikling er vedvarende.

Ansvarsfullt hensyn

Vårt miljøarbeid skal kjennetegnes av en mer bevisst bruk av jordens ressurser, ansvarsfullt hensyn til klimaet vårt og drivhuseffekten, samt bevissthet om vår innvirkning på økosystemet fra et helse- og miljøperspektiv.

Sammen med partnere og kunder har vi et aktivt og bevisst bærekraftsarbeid som omfatter vår egen virksomhet, utvikling og videresalg av produkter og tjenester, samt de ytre faktorene vi kan påvirke og bidra til. Samtlige medarbeidere har et ansvar for å følge prinsippene nedenfor og integrere en bærekraftig atferd i hverdagen.

Vi innreder bærekraftig

Vi ønsker å tilby så bærekraftige produkter, tjenester og miljøer som mulig. Det omfatter faktorer som design-, material- og produktvalg, produksjonsmetoder, kvalitet, levetid, gjenbruk, gjenvinning, effektiv logistikk med minst mulig miljøpåvirkning, minimering av emballasje og fremme gjenvinning av returemballasje, energibruk og digitalisering.

Vi setter oss mål, måler og evaluerer

Vår ambisjon er at vår virksomhet skal bidra til så liten miljøpåvirkning som mulig. Vi setter oss mål og følger opp våre prestasjoner for hele tiden å forbedre rutiner, arbeidsmåte og for å utvikle oss. På denne måten garanterer vi at vi oppfyller våre egne og omverdenens forventninger.

Vi videreutdanner oss fortløpende

Vi garanterer at vi har riktig kompetanse gjennom kontinuerlig utdannelse.

Vi overgår eksterne krav

Som minimum følger vi alltid lovgivningen, kravene fra myndighetene, standarder og andre bindende krav, men vi satser høyere enn som så. Vi tilbyr miljømessig bærekraftige løsninger, og skal proaktivt påvirke leverandører, samfunnsdebatten og kundene våre til mer bevisste valg.

Vi tar ansvar og stiller høye krav

Vi tar ansvar for vår miljøpåvirkning i alle ledd. Det innebærer at vi stiller, og følger opp, høye krav til våre leverandører, samarbeidspartnere, oppdragsgivere og oss selv.

Alle disse prinsippene og analysene sammen med måten vi arbeider på finnes i vårt ledelsessystem, og skal være godt kjent og forstått i hele organisasjonen.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet