Finansiering og forsikring

Trygt, sikkert og kostnadseffektivt. Vi oppfyller dine behov med fleksible leie- og leasingavtaler. Med vår forsikring er du også beskyttet om det skjer noe uforutsett.

Leasing

Løpende driftskostnader

Investeringen i innredningen blir en løpende driftskostnad på samme måte som når man leaser eller leier lokaler, kontormaskiner og servicestasjoner ut fra aktuelle behov.

Basert på dine behov

Investeringen fordeles vanligvis over 3 til 5 år, men kan tilpasses etter behov og tidsperspektiv, eksempelvis basert på leiekontrakten for lokale.

Enklere budsjettering

Kostnaden fordeles over hele leasingsperioden som gjør budsjettering og planlegging av de kortsiktig utgiftene enklere.

Opprettholde likviditet

Egenkapitalen behøver ikke å bindes, noe som innebærer at likviditet, soliditet og nøkkeltall ikke blir påvirket.

Kostnadseffektivt

I leasingavtalen fastsettes det en restverdi på objektet. Dette fører til at månedskostnaden blir lavere enn ved leie.

100% fradragsberettiget

Leasingavgiften kan være fast eller variabel, og med en leasingavtale vil kostnaden være tilpasset egen økonomi. Kostnaden er dessuten 100% fradragsberettiget.

Leie

Fradragsberettiget

Hele leieavgiften er fradragsberettiget, og trekkes fra som utgift i regnskapet.

Lavere avgift

Leieavgiften er basert bare på en del av hele verdien til innredningen, noe som gir lavere avgift for deg.

Fleksibilitet

Det er enkelt å endre eller oppgradere innredningen etter dine behov.

Enklere å budsjettere

Budsjett- og investeringsprosess forenkles og forkortes.

Skreddersydd avtaletid

Avtale og avtaletid skreddersys. Dette gjør det mulig å skaffe den innredningen som bedriften din har behov for, til en kostnad som budsjettet ditt har godt av.

Opprettholde likviditet

Egenkapitalen behøver ikke å bindes, noe som innebærer at likviditet, soliditet og nøkkeltall ikke blir påvirket.

Forsikring

  • Forsikringen erstatter skader med reparasjon, alternativt tilsvarende objekt ved tap eller totalskade.
  • Skader på leid eller leaset utstyr påvirker ikke egenandelen eller forsikringspremier på bedriftsforsikringen.
  • Skadehåndteringen gjøres raskt og effektivt for at du så fort som mulig skal kunne bruke utstyret igjen. Hvis ikke nytt utstyr er på plass innen tre uker, dekker forsikringen leie-/leasingavgiften til skaden er utbedret.
  • Forsikringen dekker alle skader i Norden. For skader på bærbart utstyr ved for eksempel tjenestereise utenfor Norden, er erstatningen begrenset.
La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet