Åpenhetsloven

For Input interior er arbeidet med å fremme menneskelige rettigheter og anstendige arbeidsvilkår en selvfølge.

Identifisering og håndtering av risikoer

Input interior arbeider systematisk og proaktivt for å sikre at vi og våre samarbeidspartnere respekterer menneskerettigheter og arbeidsforhold i hele verdikjeden. Ved å stille strenge krav og vurdere oss selv og leverandørene våre følger vi etiske retningslinjer og tar samfunnsansvar i tråd med åpenhetsloven.

Åpenhetsloven pålegger store og mellomstore virksomheter i Norge å identifisere, håndtere og redegjøre for egen risiko knyttet til menneskerettigheter. Loven, som trådte i kraft 1. juli 2022, består av tre hovedområder:

  • aktsomhetsvurdering av egen virksomhet for å oppdage eventuell risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold
  • plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingen, inkludert hvilken risiko som er identifisert, samt hvordan den håndteres
  • plikt til åpenhet, noe som innebærer at personer eller organisasjoner kan be om informasjon om virksomhetens aktsomhetsvurdering og negative påvirkning
Kartlegging og risikoanalyse

Input interior driver ikke egen produksjon av møbler og er ikke knyttet til et bestemt produksjonsanlegg. Det stiller strenge krav til at vi kan garantere for leverandørenes materialbruk, produksjonsprosess og kjede av underleverandører.

Alle leverandører som samarbeider med Input interior, skal ha lest og undertegnet etiske retningslinjer med vilkår som må oppfylles i hele verdikjeden. For leverandøren innebærer det også en plikt til å innføre tilsvarende vilkår overfor eventuelle underleverandører.

De etiske retningslinjene omfatter hvordan vi arbeider med å identifisere negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold innenfor disse verdikjedene.

Forebygging og tiltak

Risikokartleggingen, som tar utgangspunkt i hvor godt leverandøren følger de etiske retningslinjene, danner grunnlaget for en prioritering og grundigere vurdering av Input interior. Deretter starter en prosess, med dialog og tilhørende planer om tiltak som leverandøren ved behov skal iverksette.

Kommunikasjon

Relevant informasjon om kartleggingen og resultatet vil bli formidlet til berørte leverandører i ledelsens årlige gjennomgang, bærekraftrapporten og i en rapport – Åpenhetsloven 2022–2023 – som publiseres hvert år. Ved å formidle og utvikle vårt eget og våre leverandørers arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt redegjøre for det på en åpen måte, tar vi nye steg i retning av en bedre verden.

Forankret i ledelsen

For å sikre fullstendig forankring i ledelsen har vi inkludert Input interiors etiske retningslinjer samt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vårt ISO 9001- og 14001-sertifiserte kvalitets- og miljøstyringssystem.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet