Carpe Diem

For beboerne er innslag av møbler og detaljer fra sine hjemmemiljøer en gjenkjennelsesfaktor som bidrar til trygghet.
Pårørende og andre utenforstående kan også utnytte kaféen og butikkene som finns innenfor Carpe Diem, noe som forsterker følelsen av et normalt samfunn for beboerne.

Da Bærum kommune ville drive demensomsorg på en ny måte, valgte de et ukonvensjonelt og spennende konsept fra Nederland.

Kommunepolitikerne ville finne ut om det var mulig å drive demensomsorg på andre måter enn i dag, og de falt for et konsept basert på en idé om at beboerne skal kunne fortsette å leve mest mulig normalt, i et trygt miljø bygd opp som et eget lite samfunn.

Fasiliteter som frisør, kafé, pub og matbutikk skal gi beboerne en følelse av selvstendighet ved at de kan drive med hverdagslige sysler på egen hånd. Ambisjonen er at man skal skape et innbydende hjem og et godt sted å være for beboere, ansatte og besøkende.

I 2020 ble Carpe Diem kåret til årets helsebygg i Norge. Prisen skal bidra til å løfte frem og hylle gode byggeprosjekter innen helse og omsorg. Bygget er 18 000 kvadratmeter stort og består av 158 leiligheter fordelt på 17 ulike bokollektiv.

Innredning med utgangspunkt i individene

Gjennom en kartlegging som kommunen har foretatt av befolkningens preferanser – blant annet hvordan de har levd og hva de liker, har man skapt bokollektiv som er tilpasset ulike typer individer og interesser. Enkelte kollektiv er for eksempel beregnet på personer som liker friluftsliv, mens andre er utformet med tanke på storbymennesker. Til sammen finnes det 17 bokollektiv for ulike preferanser.

Innredningskonseptene er utviklet av Cadi interiørarkitekter i nært samarbeid med kommunen. I tillegg har Input interior bidratt med råd om produktvalg.

– Det har blitt lagt stor vekt på bærekraft, kvalitet og estetikk. Miljømerking har vært viktig, og generelt holder kvaliteten et høyt nivå og er tilpasset for denne typen miljø, forklarer Ann-Kristin Kristiansen, ansvarlig prosjektleder hos Input interior i Oslo.

Stemningen er gjennomgående hjemmekoselig, med innslag av møbler som beboerne er vant til fra sine hjemmemiljøer. Kjøkkenene er enhetlige i alle bokollektivene, men de har ulike farger samt håndtak og fliser som står i stil med preferansene i det aktuelle kollektivet.

Den røde tråden er fargevalgene – at man både forsterker romopplevelsen med fargekonsepter og skaper orienterbarhet gjennom farger. Demente er urolige, og de må enkelt kunne orientere seg og vite hvor de er.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet