Åbo Energi

I konferanserommene er veggene dekorert med bilder fra ulike steder i byen som skal gjenspeile sol-, vind- og vannkraft.

Kan vitenskap og teknologi brukes til mer enn forskning og utvikling? På hovedkontoret til Åbo Energi er sol, vind og vann ikke bare varme- og energikilder. De er også inspirasjonskilder for innredningen.

Åbo Energi jobber for at byen i fremtiden skal bli hundre prosent klimanøytral. Denne visjonen gjennomsyrer hele virksomheten – fra utvikling av grønne energikilder til innredningen på det nye hovedkontoret. Når medarbeiderne som jobber med vitenskap, teknologi og miljø til daglig, kommer inn på arbeidsplassen sin i vitenskapsparken i Åbo, blir de møtt av de samme elementene som danner grunnlaget for arbeidet deres.

– Den nye bygningen bruker energi fra sol-, vind- og vannkraft, og det gjenspeiles i ulike fargetemaer i innredningen og kunsten på veggene. Fargene inspirerer samtidig til nye måter å jobbe på, forteller ansvarlig interiørarkitekt Nunnu Kotilainen fra Workspace.

Det finnes ingen snarveier til å bli en klimanøytral by, og energibesparende løsninger har blitt et symbol på selskapets arbeid. Nærværsdetektorer styrer temperatur, ventilasjon og lys for å redusere strømforbruket. Samtidig produserer solpaneler på taket ny strøm til driften. Også innredningen kjennetegnes av langsiktige og bærekraftige valg som skal minimere risikoen for bruk og kast.

– Åbo Energis lokaler har en innredning som vi vet er av høy kvalitet. Bærekraft går igjen i hele bygningen, og møbler med lang levetid er en viktig faktor for å minimere klimapåvirkningen på kontoret, forklarer Jouni Kyllönen fra Input interior og fortsetter:

– Vi har levert og montert innredning fra produsenter som Lepo, Poiat, Blå Station, +Halle og Vitra. Dette er produkter som vil bli brukt i flere tiår fremover, og som kan rekondisjoneres for å forlenge levetiden. Dermed kan vi redusere klimapåvirkningen enda mer.

Den gjennomtenkte satsingen på miljøvennlige løsninger resulterte i den internasjonale miljøsertifiseringen LEED Platinum. Samme grundige planlegging ligger til grunn for Åbo Energis arbeidsplasskonsept, som Workspace har utviklet i nært samarbeid med medarbeiderne og Input interior. En blanding av tradisjonelle møterom, åpne landskap, workshop-arealer og fokusrom skal gi medarbeiderne større frihet.

– Siden selskapet er en stor arbeidsgiver i Åbo, er det viktig å ikke begrense seg, men å kunne tilby muligheter. Her er det arbeidsplasser som tiltaler alle, noe som er viktig for å kunne tiltrekke seg kompetanse. Det vil i sin tur gagne både selskapet og byen i omstillingen til grønn energi, avslutter Jouni Kyllönen.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet