Input interior kjører fossilfritt til Region Skåne

Input interior reduserer egen miljøpåvirkning og leverer møbler fossilfritt til Region Skåne. Satsingen er et pilotprosjekt som kan bli utvidet til å omfatte flere steder i Norden.

Som ledd i Input interiors bærekraftarbeid skal selskapet redusere den miljøbelastningen som transport medfører. Et tiltak som nå iverksettes for å nå miljømålene, fokuserer på fossilfritt drivstoff.

I en avtale med Region Skåne har Input interior forpliktet seg til å bruke 100 prosent fossilfritt drivstoff ved transport til regionens virksomheter. I Skåne, der man har tilgang på riktig drivstoff, er satsingen fullt gjennomførbar og fungerer som et pilotprosjekt. Etter evaluering av satsingen ser Input interior gode muligheter for at selskapet kan redusere CO2-utslippene ved å øke bruken av fossilfritt drivstoff på flere steder i Norden.

– Reduksjonen i utslippene av drivhusgasser blir mellom 50 og 90 prosent sammenlignet med vanlig diesel. Nøyaktig hvor stor reduksjonen blir, avhenger blant annet av hvilken type avfall og råvarer som brukes i produksjonen. For eksempel om drivstoffet er fremstilt av vegetabilsk eller animalsk fett, sier Patrik Clavenstam, kvalitets- og bærekraftansvarlig i Input interior, før han fortsetter:

– Parallelt med overgangen til fossilfritt drivstoff følger vi med på utviklingen av gass- og eldrevne lette lastebiler. For øyeblikket består bilgass av naturgass og biogass. Andelen biogass vil bli gradvis større, slik at den fornybare andelen vil øke år for år. Utviklingen av både kjøretøy og drivstoff går raskt, og jeg ser gode muligheter for reduserte utslipp for hele konsernet fremover.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet