Gjenbruk og gjenvinning ved Linnéuniversitetet

Det nye Linnéuniversitetet i Kalmar legger stor vekt på bærekraft i både materialvalg og energibesparende løsninger. Denne miljøbevisste tilnærmingen omfatter også innredningen, og deler av universitetets eksisterende møbler er gjenbrukt eller gjenvunnet på en bærekraftig måte.

De nye bygningene ved havnen samler hele Linnéuniversitetet på ett sted i byen og fungerer som et tillegg til universitetsområdet i Växjö. Foruten å samle svenske og internasjonale studenter blir universitetsområdet med kafeer og restauranter et møtested for både innbyggere og turister i Kalmar. Området Universitetskajen blir oppført under ledelse av Skanska, som er svært opptatt av bærekraftige materialer og energibesparende løsninger. Også innredningen av universitetet preges av grønne valg, blant annet gjenbruk eller gjenvinning av eksisterende møbler. Input interior, som leverer mesteparten av innredningen til universitetet, har også håndtert og ledet prosessen for gjenbruk – en virksomhet som vokser etter hvert som klimautfordringene øker.

– En forutsetning for å selge ny innredning til Linnéuniversitetet var at vi tok ansvar for hele prosessen knyttet til gjenbruk og gjenvinning av eksisterende møbler. Det er en sunn måte å fornye på, og vi har jobbet på samme måte i mange tidligere prosjekter. Vi har skaffet oss kunnskap og erfaring som gjør oss trygge på prosessen, sier regionsjef Erik Lundqvist i Input interior.

 

Dokumentert sirkularitet

Linnéuniversitetet gav Input interior i oppdrag å få oversikt over og sortere ut de produktene som kunne gjenbrukes ved universitetet eller hos andre aktører, i et sirkulært kretsløp. Ubrukelige møbler skulle håndteres og kastes på en miljøvennlig måte. Prosessen skulle dokumenteres og til slutt presenteres i en rapport.

Det mest effektive fra et miljøperspektiv er å gjenbruke møbler. Av Linnéuniversitetets eksisterende innredning kunne hele 61 prosent få nytt liv, enten i de nye lokalene eller hos noen andre. De resterende 39 prosentene ble sortert og gjenvunnet på en miljøvennlig måte. Prosessen resulterte i en besparelse på 112 tonn CO2, noe som tilsvarer over 700 000 kjørte kilometer med personbil.

– Fra håndtering av gjenbruk til levering og inspeksjon av både gjenvunnet og ny innredning har vi hatt et åpent og godt samarbeid med Input interior og deres underleverandører, sier innkjøper Tommy Andersson ved Linnéuniversitetet.

 

 

Nytt og nærprodusert

I tillegg til gjenbruk og gjenvinning investerte Linnéuniversitetet i bærekraftig, nyprodusert innredning. Blant annet inneholder bygningene nye møbler fra Blå Station i Skåne og Lammhults i Småland.

– I dag knytter universitet sammen Växjö og Kalmar, og studenter og forskere fra hele verden besøker universitetet. Derfor er det morsomt å vise frem lokale møbeltradisjoner og lokalt håndverk, avslutter Erik Lundqvist.

Linnéuniversitetets første etappe ble ferdigstilt i 2018 med påfølgende innflytting i de ferdige delene. Den tredje og siste etappen fullføres i 2020, da hele universitet skal stå ferdig.

 

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet