7 megatrender som påvirker framtidens skole

Skolen er ikke en isolert øy. Som alt annet blir den påvirket av samfunnskreftene og de megatrendene som langsomt tar form i verden. Sosiale, økonomiske, politiske, miljømessige og tekniske forandringer er i stadig utvikling og påvirker et bredt spektrum av områder. Det samme gjelder skolen.

Digitalisering

Dagens elever ser på teknologi som en selvfølgelighet og forventer en utdanning som er tilpasset dette. Utstyrt med nye bærbare datamaskiner, trådløst nettverk og nye holdninger flytter undervisningen ut av klasserommet.

Globalisering

Fokuset har blitt flyttet fra å handle om det lokale, regionale og nasjonale til å lande på et globalt nivå. Elevene konkurrerer om studieplasser og jobber med unge fra store deler av verden.

Privatisering

Privatiseringen av skolene har økt konkurransekraften og gitt markedskreftene adgang til skoleverdenen. Ved valg av utdanningsinstitusjon og arbeidsplass blir de estetiske og følelsesmessige verdiene viktigere.

Kunnskapsøkonomi

Vi utdanner oss stadig mer og lever i en kunnskaps- og tankeøkonomi. Når all informasjon samtidig er tilgjengelig på nettet, blir det sentrale å prosessere informasjon og skape idéer. Aktiviteter som skjer i grupper, framfor individuelt.

Individualisering

Vi er alle ulike. Med ulike behov, ambisjoner og forutsetninger. Framover blir individuell tilpasning heller regelen enn unntaket. Nye generasjoner med nye holdninger tar allerede mer plass og krever å få påvirke og ta ansvar.

Mangfold

For å forstå samtiden blir det sentralt å skape team og utveksling med mennesker fra ulike kulturer, etnisiteter og aldersgrupper. Både mulighetene og utfordringene vokser når mangfoldet øker i skolen og arbeidslivet.

Et bærekraftig samfunn

Klimatrusselen og drømmen om et bærekraftig samfunn motiverer oss til å spare på ressursene. Å få mer ut av mindre blir sentralt på samme måte som fleksibilitet, synergier og mindre lokaler.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet