En trygg arbeidsplass

Dette er en veiledning som på en enkel måte forklarer hvordan økt fokus på hygiene, fysisk avstand og avskjerming på arbeidsplassen kan bidra til et trygt arbeidsmiljø og redusert spredning av covid-19.

De siste månedene har vært spesielle. Covid-19 er først og fremst en menneskelig tragedie som har utviklet seg til en økonomisk krise. Situasjonen har påvirket oss alle, og hverdagslige ting vi har tatt for gitt, f.eks. sosial kontakt og bevegelsesfrihet, har blitt begrenset.

For mange har myndighetenes retningslinjer om fysisk avstand ført til mer fjernarbeid. Andre har jobbet under nye forhold og retningslinjer på arbeidsplassen sin.

Uansett om dere allerede har vendt tilbake til arbeidsplassen, eller planlegger å gjøre det, er det viktig å føle både fysisk og psykisk trygghet i den nye arbeidshverdagen. Derfor vil Input interior gi dere noen tips om hvordan dere med enkle midler kan skape et trygt miljø på arbeidsplassen.

Fjernarbeid – trygg på jobben og hjemme

De første månedene av krisen er det mange som har jobbet hjemmefra. Noen på fulltid, andre på bestemte dager. Mer fjernarbeid har redusert risikoen for smittespredning. Både blant dem som har sittet hjemme, og blant dem som har jobbet på arbeidsplassen. Ingen vet sikkert hvor lenge viruset kommer til å legge slike begrensninger på samfunnet – kanskje kan arbeidsplassen din fortsette å ha en fleksibel tilnærming til fjernarbeid?

For de som jobber hjemmefra i lengre perioder, er det viktig med en fungerende hverdag. Arbeidsgiveren har det overordnede ansvaret for de ansattes arbeidsmiljø – også ved fjernarbeid. Men i den nåværende situasjonen, som ingen hadde kunnet forutse, er det viktig at alle tar ansvar for å ta opp problemer, risiko og forbedringspotensial.

Har ikke medarbeiderne deres gode nok forutsetninger for velfungerende fjernarbeid? Ikke nøl med å kontakte Input interior for å få veiledning og informasjon om temaet. Gå heller ikke glipp av våre kampanjetilbud til hjemmekontoret.

Rent og trygt – rutiner for en renere arbeidsplass

Å ha god hygiene på arbeidsplassen er alfa og omega for å redusere risikoen for smittespredning. Alle medarbeidere har rett til å føle seg trygge, både fysisk og følelsesmessig. Sørg for at alle har tilgang til de ressursene som trengs for å ivareta god håndhygiene, og informer om myndighetenes og organisasjonens egne retningslinjer for krisen.

Vi lærer hele tiden av den nye situasjonen og tar med oss erfaringer som kan styrke organisasjonene våre i fremtiden. Hos Input interior har vi blant annet kunnskap om robuste materialer, antibakterielle tekstiler og overflater som egner seg til daglig rengjøring. Spørsmål som tidligere har vært høyt prioritert innen pleie og omsorg, har nå blitt viktige også i andre miljøer.

Input interior har kompetansen som kreves for å veilede dere i hygienekrav og trygghet på arbeidsplassen.

Hold avstand – og vis omtanke

For å redusere risikoen for smittespredning anbefaler myndighetene å holde 1 meters avstand til andre mennesker. Vi har på kort tid måttet venne oss til å holde fysisk avstand til hverandre. Både privat og på arbeidsplassen. For at vi skal klare å holde avstand på arbeidsplassen, kan det være behov for endringer og justeringer.

Input interior har erfaring og kan gi dere råd om og hjelp med ommøblering. Det skal ikke alltid så mye til.

Avskjerming – for en trygg arbeidsplass

At fysisk avstand til andre mennesker er en nøkkelfaktor for å unngå smittespredning, er helt klart. Fjernarbeid og ommøblering er gode tiltak som hjelper. Men dessverre har ikke alle mulighet til det.

Årsakene kan være mange, f.eks. at det er begrenset med plass eller ikke går an å ommøblere. Input interior har lang erfaring med å skape personlige rom og avskjerming, noe som kan være gunstig for arbeidsmiljøet også etter at krisen er over.

Husk at myndighetenes retningslinjer oppdateres kontinuerlig. Sørg for et trygt arbeidsmiljø – hold dere oppdatert.

Ta gjerne kontakt med Input interior hvis det er noe dere lurer på. Vi kan gå gjennom arbeidsplassen deres og foreslå egnede tiltak for en trygg og sikker hverdag.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet