Vi former fremtidens gjenbrukstilbud

I Sverige produseres det hvert år møbler for ca. 23 milliarder svenske kroner. En fjerdedel av disse er kontormøbler. Det anslås at produksjonen har en klimapåvirkning på over 150 000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Samtidig kasseres mye innredning lenge før den tekniske levetiden er over. Input interior er en pådriver for ansvarlig og bevisst fornying, og vi tar ansvar for å utvikle gjenbruk og et sirkulært bruktmarked.

Input interior har sammen med bransjeorganer, produsenter, forhandlere og forskere deltatt i en rekke prosjekter og grupperinger for å utvikle forutsetninger for et fungerende bruktmarked for møbler. Blant annet gjennom det Vinnova-finansierte prosjektet “Affärsmodellinnovationer för Cirkulära möbelflöden” (innovative forretningsmodeller for sirkulære møbelprosesser).

Ambisjonen er at innsikten fra de ulike prosjektene kombinert med den erfaringen og kompetansen vi opp gjennom årene har skaffet oss fra reelle oppdrag, skal bidra til å utvikle Input interiors sirkulære tilbud til kundene.

– Vanligvis er det etterspørselen som styrer tilbudet av tjenester. Men i dette tilfellet ser vi det som vårt ansvar å være proaktive og tilby gode løsninger til kunder som vil jobbe med bærekraftig fornying. Derfor har vi i flere år gjennomført store prosjekter der gjenbruk har utgjort en betydelig del. Et eksempel på dette er Telias 7 200 kvadratmeter store kontor i Luleå, der cirka 80 prosent av innredningen ble gjenbrukt, forteller Key Account Manager Marcus Berntson i Input interior.

En teknisk løsning som har bidratt til å utvikle sirkulære møbelprosesser, er Input interiors Interior Management System. Løsningen kan ved hjelp av RFID-teknologi, identitetsmerking og skanning av produkter forenkle inventering og samtidig gi den avanserte oversikten som kreves for gjenbruk i kontorprosjekter med flere hundre tusen produkter. Merkingen bidrar til produktenes sporbarhet og skaper forutsetninger for et fortsatt liv på bruktmarkedet.

Selv med mange vellykkede gjenbruksprosjekter i porteføljen mener Marcus Berntson at det kreves mer hvis det sirkulære bruktmarkedet skal kunne videreutvikles.

– Et spørsmål vi fortsatt jobber med, både internt og i prosjektet “Affärsmodellinnovationer för Cirkulära möbelflöden”, er produkters sporbarhet. Hvis vi skal kunne selge et brukt møbel som i utgangspunktet ikke inngår i systemet vårt, må vi være sikre på at det oppfyller de kravene vi stiller til kvalitet og miljø. En effektiv bransjeomfattende bruktmerking som dokumenterer kvalitet på brukte produkter, vil garantert øke interessen ytterligere, sier Marcus Berntson og avslutter:

– Det har skjedd en stor utvikling bare de siste par årene. Gjenbruks- og gjenvinningskrav blir stadig vanligere i anbudsprosesser, og det stilles strenge krav til at leverandører skal kunne tilby miljømerkede produkter. Kundene har dessuten større forståelse for at gjenbruk ikke nødvendigvis blir billigere enn nye møbler. I stedet har bedriftens, de ansattes og omverdenens innstilling til og ansvar for miljøet i større grad blitt styrende.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet