Fremtidens klasserom

I takt med skolens utvikling forandres også behovene. Hvilke krav må innredningen i fremtidens skole møte og hvilke funksjoner skal den støtte?

Mer fokus legges på skolens læremiljø, det vil si miljøet som skal støtte individuelle behov hos både elever og lærere. I fremtidens klasserom gir det tradisjonelle klasserommet plass til, eller kombineres med, nye arealer der fleksibel møblering og behovstilpasset innredning er i fokus. Grunnlaget for læringsmiljøene stammer fra ulike typer situasjoner hvorunder undervisningen har blitt gjennomført i tusenvis av år. I moderne tider bidrar de til å tilpasse undervisning og innredning til hver enkel elev sine behov, ambisjoner og forutsetninger. De fem situasjonstypene: Scenen, Laboratoriet, Hulen, Leirbålet og Vannhullet kan benyttes alene eller i kombinasjon i fremtidens klasserom.

 

Scenen

 

Scenen

Den mest tradisjonelle og klassiske formen for undervisning der personen på scenen er den som når ut til, berører og påvirker publikum. Til presentasjon, gjennomgang og forelesning.

 

Labbet

 

Laboratoriet

Gjennom praktiske øvelser får eleven mulighet til selv å prøve, eksperimentere og skape. Et sted for innovasjon, kreativitet og oppfinnsomhet. Et utforskende miljø for både individuelt arbeid og gruppearbeid.

 

Grottan

 

Hulen

Et avgrenset sted for konsentrasjon og individuelt arbeid. Med færre syns- og hørselsinntrykk skapes det forutsetninger for konsentrasjon, refleksjon og analyse.

 

Lägerelden

 

Leirbålet

Stedet som viderefører en eldgammel tradisjon med å samles for å lytte til fortellinger og historier som formidler kunnskap og kultur. Et sted for møter, diskusjon og refleksjon samt samarbeid og fordypning i mindre grupper.

 

Vattenhålet

 

Vannhullet

En samspillsorientert og sosial samlingsplass der dialogen står i sentrum. Et sted for livlige diskusjoner, spørsmål og informasjonsutveksling. Ved vannhullet er alle både lærere og elever.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet