Damsgård Skole

I et av de mange byfjellene som omkranser Bergen ligger nye Damsgård skole. Her bidrar former, mønster og uttrykk til et læremiljø med tydelig kulturell profil.

Den L-formede skolebygningen har med sine tre etasjer plass til 450 elever fra første til syvende klasse. Eksteriøret har et livlig uttrykk med lys og skygger som forandrer seg etter fasadens ulike strukturer og effekten av perspektiv. Interiøret preges av myke former og avrundede kanter.

– Vi ønsket ikke å konkurrere med bygningens sterke arkitektoniske uttrykk, men heller berike den med nyanser og teksturer i interiøret. Målet var å innarbeide gode løsninger i interiøret slik at det skaper tilhørighet og identitet, ikke bare til bygningen som helhet, men til hvert hjemmeområde, sier Grete Skogmo Haugland, interiørarkitekt fra Rambøll som har vært ansvarlig for innredningen av skolen.

Identitetsskapende uttrykk

Identitet og kultur har vært viktige grunnsteiner i arbeidet med utforming av skolen. Målet var å skape et flerkulturelt samlingssted med mønster fra ulike kulturer som inspirasjon for elevenes hjemmeområder. Hvert trinn har sin egen identitet med ulike fargesettinger og spesielle grafiske mønster.
Interiørarkitekten har jobbet frem et konsept basert på ulike kulturers tradisjonelle ornamentikk og formspråk. Målet var å flette den lokale identiteten inn i bygget som et bidrag til kunst- og kulturhistorien, sier Grete Skogmo Haugland.

Input interior står bak prosjektledelsen, leveranse og montering av skolens innredning som går hånd i hånd med de fleksible lokalene. Både møblering og flater må tilpasses skiftende behov.

– Skolesituasjonen endrer seg stadig med hensyn til elevtall, gruppedeling og lærermetoder. Det skal derfor legges til rette for størst mulig fleksibilitet og generalitet i undervisningsarealene. I utforming og organiseringen av basene er det tatt hensyn til at romutformingen kan endres over tid, noe som resulterer i stor grad av generalitet og fleksibelt, avslutter Grete Skogmo Haugland.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet