Nordseter skole

Bevisste fargevalg skal bidra til å sette elevene i riktig sinnsstemning. I gymsalen stimulerer røde toner til aktivitet og bevegelse, og i undervisningsrommene skaper blå og grønne nyanser rolige miljøer for konsentrasjonsarbeid.
Den fleksible innredningen møter elevene på et individuelt plan. Her kan de selv velge den arbeidsplassen som er best tilpasset oppgaven de skal utføre.

Da Nordseter skole skulle rehabiliteres, ble det lagt vekt på å skape et optimalt læringsmiljø for både lærere og elever. Gjennom arealeffektive løsninger, funksjonell innredning og bevisste fargevalg har man skapt inspirerende miljøer som fremmer ulike typer læring.

I bydelen Nordstrand i Oslo har Enerhaugen Arkitektkontor og interiørarkitektene i Zinc skapt en fargesterk skole der omtanke for elever, klimavennlige løsninger og funksjonalitet har formet fremtidens læringsmiljøer. Her går det 1100 elever fra første til tiende klasse. Den bygningen som i dag rommer ungdomstrinnet, ble oppført på 1960-tallet og har nå gjennomgått en omfattende rehabilitering for å oppfylle behovene som stilles til en moderne skole. Input interior har hatt ansvaret for innkjøp, levert innredning og realisert arkitektenes og skolens felles visjon.

Lyse miljøer og bevisste fargevalg

Skolens lukkede korridorer og rom har blitt åpnet opp. De nye, lyse lokalene gjør det enklere å få oversikt og orientere seg, og de åpner for spontane møter mellom elevene. Alle klasserommene har fått store vinduer som utnytter takhøyden fullt ut og slipper inn maksimalt med dagslys, noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Glassveggene mellom klasserom og korridorer fører også dagslys inn i gymsalen, som ligger midt i bygningen.

Zinc og Enerhaugen Arkitektkontor har sammen utviklet et gjennomgående material- og fargekonsept for hele skolen for å unngå fargeløse arealer.

– Trappehusenes vegger med store asymmetriske felt tilfører identitet og skaper et vakkert fargespill. Varme rødlige toner er benyttet for fargesetting av kjernen for å underbygge aktiviteten i gymsalen og bringe varme i øvrige rom. Rommene ut mot fasaden har fått grønne og blå nyanser for å skape et rolig miljø for undervisning, kreativt arbeid og konsentrasjon, forklarer Marte Leinæs Torneby, ansvarlig interiørarkitekt hos Zinc. Tone Bergstrøm oppdragsgiver fra Undervisningsbygg fortsetter:

– Skolen oppleves varm, og det er gøy at vi har fått inn så mange farger. Resultatet er en fin helhet mellom bygning og interiør, noe som viser at det har vært et godt samarbeid mellom interiørarkitektene, Input interior, skolen og Undervisningsetaten.

En funksjonell og fleksibel innredning

For å fremme flere former for læring har fleksibilitet og valgmuligheter blitt ivaretatt i prosjektet. Først prøvemøblerte man utvalgte klasserom for å se hvordan elevene opplevde ulike møbler, noe som resulterte i en fleksibel innredning som møter elevene på et individuelt plan. De velger ganske enkelt den arbeidsplassen som er best tilpasset oppgaven de skal utføre – kanskje sittende ved et elevbord eller sittende i ring uten bord – eller hvorfor ikke på en yogamatte?

– Møbler som oppmuntrer til bevegelse og er ergonomisk til-passet, bidrar til å aktivere hjernen og gjør elevene mer mottakelige for læring, sier Norleif Vegsund, prosjekt- og produktansvarlig for skole hos Input interior i Norge.

Grupperommene er også utformet for å fremme ulike former for læring og oppmuntrer elevene til å være i bevegelse.

– Kombinasjonen av ulike former på stoler, bord og møbler skaper arbeidsro og gir naturlig variasjon i hverdagen. Et av grupperommene har også en plassbygd trappescene som brukes både til oppbevaring og som sitteplass for elevene, forteller Marte Leinæs Torneby.

Samvær og fellesskap

I første etasje ligger kunst- og håndverksrom, gymsal, gruppe-rom og aula samlet. Aulaen er skolens samlingsplass med romslige plassbygde sofaer og rikelig med sitteplasser som skaper et naturlig rom for fellesskap, sosiale aktiviteter og samlinger.

Smarte løsninger

Den nye skolen kjennetegnes av bærekraftige valg som sikrer at arkitektur, materialer og innredning vil vare lenge. Skolens fasade og tak har integrerte solcellepaneler som dekker cirka 25 prosent av bygningens energibehov. Også innvendig er det satset på smarte løsninger. I alle undervisningslokaler er det dekorative akustikkplater med ulltekstil i ulike fargetoner. De bidrar til å dempe lydnivået, samtidig som de fungerer som oppslagstavler der elevene kan henge opp ting de har laget.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet