Uranienborg skole

Med en fleksibel innredning kan skolens begrensede areal utnyttes fullt ut. Lokalene utenfor klasserommene, som tidligere ikke har hatt noen funksjon, er blitt innredet med tanke på pedagogisk virksomhet.

Å ivareta elevenes unike behov og utnytte skolens lokaler effektivt stod sentralt da ærverdige Uranienborg skole var klar for rehabilitering og utvidelse.

Uranienborg skole ligger på Frogner sentralt i Oslo og står i stil med arkitekturen ellers i bydelen. Den vakre skolen med teglsteinsvegger og sjenerøs takhøyde er oppført i flere etapper, og den eldste delen er fra slutten av 1800-tallet. Den siste ut-byggingen ble fullført før skolestart i 2019.

Den kombinerte barne- og ungdomsskolen har i dag mulighet til å ta imot 870 elever. På grunn av økende elevtall fikk FuthArk Arkitekter i oppdrag å effektivisere utnyttelsen av de eksisterende lokalene samt foreta en ny utbygging. Det måtte imidlertid ikke gå utover utemiljøet i området. Resultatet ble en smart og spennende innredningsløsning og en delvis underjordisk idrettshall under Nordahl Rolfsens plass.

Møbler for ulike behov

Oppdragsgiverne fra Utdanningsetaten og Undervisningsbygg har i flere år jobbet med hvordan nye og annerledes innredningsløsninger kan skape læringsmiljøer som oppfyller elevenes unike behov. Fleksibilitet og fleksible løsninger er viktige deler i fremtidens skole som skal kunne tilpasses nye trender, læreplaner, teknologiske utviklingen og et samfunn i endring.

I tett samarbeid med skolens ledelse, lærere og elever har de riktige forutsetningene for å muliggjøre ulike læringsmetoder blitt skapt på Uranienborg skole.

– Ved oppstart av prosjektet fikk elevene mulighet til å teste skolemøblene i en periode for å finne ut hva de syntes om inn-redningskonseptet. Gjennom å rådføre oss med både elever og lærere kunne vi ivareta de ulike behovene deres, forklarer Joachim Johnsplass, ansvarlig selger og prosjektleder hos Input interior, som har håndtert innkjøp og prosjektledelse samt levert og montert innredningen til hele Uranienborg skole.

Klasserommet utgjør elevenes viktigste arbeidsplass, og her har ergonomi og funksjonalitet vært nøkkelen til en vellykket innredning. Også lokalene utenfor klasserommene er innredet med tanke på pedagogisk virksomhet. Ved å skape læringsmiljøer og funksjoner i lokaler som tidligere ikke har hatt noen funksjon, kan man nå utnytte skolens kapasitet fullt ut. I biblioteket, som er etablert i den gamle gymsalen, har man for eksempel laget små huler og andre avskjermede områder der elevene kan trekke seg tilbake, enten alene eller i grupper, for å jobbe i ro og fred.

En fleksibel innredning

Innredningen går i harmoniske toner og bidrar til å skape et hyggelig og trygt miljø for både elever og lærere. Med begrenset areal har en fleksibel innredning vært avgjørende for å få sambruk av lokaler til å fungere.

– Vi har gått for en innredning som gir mer fleksibilitet i hverdagen. Det er for eksempel enkelt å flytte møbler til siden når det skal være store samlinger eller foreldremøter, forklarer Marte Leinæs Torneby, interiørarkitekt hos Zinc Interiør-arkitekter.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet