Slottsbergsskolan

Man har bevisst valgt en alders- og kjønnsnøytral tilnærming til farge- og produktvalg, med naturfarger som kobber og grønt blandet med petroleum og treslaget ask.
Slottsbergsskolan er en barneskole med to parallelle klasser på hvert trinn og plass til 450 elever.

Inkludering og likeverd var blant stikkordene da nye Slottsbergsskolan skulle bygges og innredes.

Slottsbergsskolan er en barneskole med to parallelle klasser på hvert trinn og plass til 450 elever. Innredningskonseptet bygger på pedagogiske og aktiverende læringsmiljøer. Input interior var med som sparringpartner da konseptet ble utviklet og kunden kom med sine tanker og visjoner.

Skolens utforming fremmer en demokratisk arbeidsmåte der man ser på eleven som en nysgjerrig og klok person som skal få utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Organiseringen bygger på aldershomogene grupper der hvert årskull har sitt areal. Det sentrale torget midt i skolebygningen utgjør en samlingsplass med forbindelse til samtlige etasjer.

På bakkeplan har man samlet de praktiske og estetiske fagene. Dette kreative læringsmiljøet omfatter også kulturskolen, som leier lokaler her. På samme plan ligger kantinen og en idrettshall.

I andre og tredje etasje har elevene sine arealer. Elevene i første til tredje klasse har sine baser i andre etasje. Her er alle arealene like store. De har dessuten samme utforming med klasserom i tre ulike størrelser pluss grupperom og samtalerom. Hver base rommer også skolefritidsordning, garderobe og toaletter. I tredje etasje har elevene i fjerde til sjette klasse sine klasserom, der de oppholder seg mesteparten av dagen. Klasserommene er like store, og alle har tilgang til et grupperom.

I fjerde etasje holder skolens ansatte til. Her er det møterom, kontorplasser og personalrom.

Fleksibiliteten i romstørrelse gir mulighet til varierte leseplasser, og elevene kan velge mellom ulike miljøer med en blanding av mykt og hardt, høyt og lavt. Alle skal finne sin plass ut fra sine forutsetninger.

Man har bevisst valgt en alders- og kjønnsnøytral tilnærming til farge- og produktvalg, med naturfarger som kobber og grønt blandet med petroleum og treslaget ask. Flere produkter går igjen både på tvers av årstrinn og i de ansattes arealer, noe som skaper en følelse av samhørighet og fellesskap.

– I dette prosjektet har vi også kunnet fokusere mye på bærekraft. Input interior har lenge jobbet med gjenbruk, og i stedet for å kjøpe alt nytt kunne vi ta utgangspunkt i møbler som allerede var tilgjengelige hos oss, forteller prosjektleder Anna Mark Ljungqvist hos Input interior i Göteborg.

– Resultatet ble kjempebra! Kunden sparte penger, samtidig som det var miljøvennlig, avslutter Anna.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet