Brogårdaskolan

Å skape muligheter for at alle skal lære, uttrykker seg blant annet i stolene som er tilpasset elevernes ulike sittestillinger.

”Innenfra og ut”. Det har vært stikkordene under bygningen av den nye Brogårdaskolan i Bjuv i Skåne, der elever og pedagoger har bidratt til å utforme skoleinnredningen helt etter virksomhetens behov.

I Bjuv i Skåne så kommunen et behov for å ruste opp den gamle Brogårdaskolan, og samtidig hjelpe den pågående utviklingen av kommunen fra et industrisamfunn til et sted der mennesker velger å bosette seg. Man tok beslutningen om å bygge en helt ny skole i tilknytning til den gamle, og sammen med NCC og Codesign har man oppført en unik skole der alle områder, også utendørs, kan brukes til pedagogisk virksomhet. Målet har vært å ikke bare bygge en skolebygning, men i stedet skape et sted med ”vi”-følelse som kan brukes av barn, pedagoger, lærere og foreldre. Et sted som er skapt etter virksomhetens behov, men som også tilfører stedet noe.

Skolen består av et tredelt hus i teglstein som slipper inn mye dagslys, der klasserommene har nær kontakt med den omgivende naturen. Alle områder er utformet ”innenfra og ut”, med skolens pedagogiske behov som høyeste prioritet. Elever og pedagoger har blitt konsultert under oppbyggingen av skolen og har kommet med forslag som blant annet har resultert i at hyller har fått begrenset høyde og at skolemiljøet har blitt utformet på en måte som gjør at de voksne har bedre oversikt over alle barn.
– Barn er eksperter på hvordan det føles å gå på skolen og hvor vanskelig det er når et håndtak sitter for høyt eller når det er for mye støy i klasserommet, forteller Linda Gustavsson-Lutener, arkitekt på Codesign.

Husets ulike deler har også blitt utformet etter barnas alder. De minste barna huserer i en hytte mens de eldre har fått en scene. Å skape muligheter for ulike læringsmåter har også gitt avtrykk på skolemøblene. Blant annet har man tatt inn stoler som er tilpasset til ulike sittestillinger og som skaper særskilte studieplasser utenfor klasserommene. Tanken er å minimere tomme korridorområder, og i stedet gjøre plass for små krypinn og andre avskjermende områder der elevene kan sette seg, alene eller i gruppe, og arbeide i fred og ro. Input interior har stått for anskaffelse og har levert og montert all løs innredning samt spesialsnikkerier til prosjektet.

Skolen åpnet nylig for undervisning, men helt ferdigstilt blir den kanskje aldri. En del i behovstilpasningen er at skolemiljøet i framtiden kan brukes på måter som vi i dag ikke kan forutse.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet