Formen spiller en rolle

I utformingen av fremtidens byer og nærområder er arkitekturen et av våre viktigste verktøy for å skape bærekraftige og attraktive miljøer.

Klimaforandringer, ny teknikk og urbanisering stiller nye krav på hvordan våre bymiljøer utformes og arkitektur blir derfor mer og mer viktig. De nordiske landene har lenge arbeidet med å gjøre arkitektur til et politisk spørsmål, der Norge i 2009 formulerte en arkitekturpolitisk plattform som blant annet resulterte i at Statens vegvesen utviklet egne arkitekturmål for å skape vakrere veger. I Danmark har den seneste arkitekturpolitikken fått tittelen ”Mennesker i sentrum” og har til hensikt å skape et mer inkluderende samfunn. Lignende initiativ finns også i Sverige, der regjeringen har innført et nytt nasjonalt mål for arkitektur-, form- og designpolitikken med fokus på å skape bedre miljøer for mennesker å bo, leve og jobbe i.

Det kan være å la estetiske og bærekraftige verdier styre designutviklingen i stedet for kortsiktige løsninger. Det kan også handle om å la det offentlige rommet utformes for å skape tilgjengelighet og delaktighet for alle innbyggere. Først og fremst handler det om å legge menneskenes behov til grunn for hvordan fremtidens skoler, boliger, møteplasser, parker og offentlige miljøer utformes.

Her kommer tre eksempler på hvordan arkitektur kan øke trivselen og forbedre helsen, styrke delaktigheten og skape verdi i form av forbedret livskvalitet.

Estetikk er avgjørende

Miljøer som vi finner estetisk tiltalende holder lenger, trenger mindre vedlikehold og viktigst av alt – det øker vår velvære. En amerikansk studie viser at samspillet mellom et områdes estetikk og hvor fornøyde innbyggerne er med å leve der er sterkere enn alle andre attributter. Et veldesignet sted er noe vi ønsker å ta hånd om og bevare, noe som resulterer i mindre skader og forfall.

Våre sanser har en tendens til å foredra myke og mer organiske former, farger og grønne områder foran skarpe kanter og mørke områder. Vi setter også mer pris på bygninger som kobles til stedets forutsetninger og lokale identitet. Som Villa Terminus i Bergen der bygningens 250 år lange historie og familiære følelse har blitt bevart og er innkapslet i et eksklusivt boutiquehotell.

Frodige omgivelser

Gjennom å integrere naturen i bybildet, som i parker, frodige torg og alléer kan man påvirke allmennhetens velvære. Forskning viser at frodige miljøer minsker stress, gjør oss friskere fortere og får oss til å føle oss bedre. Det er derfor ingen tilfeldighet at mange av dagens sykehus og omsorgshjem designes med utsikt mot naturen, som på omsorgshjemmet Trädgårdarna der frodige miljøer har en positiv innvirkning på helsen til de som bor der. Også på kjøpesenteret C4 Shopping har man med hjelp av grønne oaser skapt rom for hvile i et ellers pulserende miljø.

Tilgjengelig for alle

Vi er alle ulike, med ulike bakgrunner og behov. I det offentlige rommet er det iblant lett å glemme tilgjengeligheten for de individer som skal befinne seg der. Frie ganglinjer og åpne områder gjør det lettere for en person som har vanskeligheter med å bevege seg uten å måtte gå rundt en møblering. Og gjennom å kommunisere med ulike farger på ganger og dører er det lettere for en person med nedsatt syn å finne fram på egenhånd. Noe som øyeklinikken på Helsingborgs Sykehus har tatt vare på.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet