Workery+ Vallila

Et tidligere bakeri og industrilager har blitt forvandlet til fremtidens arbeidsplass. Workery+ Vallila er et prisbelønt smart kontorbygg med fokus på teknisk innovasjon, bærekraftig innredning og nye arbeidsmåter.

By- og byggutviklingsfirmaet YIT, PR-byrået Miltton og IT-selskapet Microsoft har sammen utarbeidet en studie om fremtidens kontorarbeid. Basert på resultatene av studien er det utviklet et unikt arbeidsplasskonsept – og Workery+ Vallila var først ute med å realisere ideen.

Å besøke det nyrenoverte kontorbygget i Helsingfors er nærmest en futuristisk opplevelse med den ene teknologiske innovasjonen etter den andre. Ved hjelp av kontaktløse systemer og en mobilapp kan brukerne lett komme seg gjennom bygget, kommunisere med andre i lokalene og reservere kontorplasser. En digital plattform som også optimaliserer ventilasjonen ut fra antall besøkende og anslår hvor mange måltider restauranten trenger å tilberede.

I tillegg til smart eiendomsteknologi har bærekraft stått i sentrum for renoveringsprosjektet. Arkitektkontoret Fyra fikk i oppdrag å utforme et innemiljø som står seg over tid og fungerer i samspill med moderne teknologi. Input interior, som har hatt ansvaret for levering og montering av innredningen i bygget, har bidratt til å minimere det økologiske fotavtrykket og skape et dynamisk miljø som kan fortsette å utvikle seg basert på brukernes behov.

Den nye arbeidsplassen

Studien «Year Zero – 7 Lessons on the Future of Work», som YIT, Miltton og Microsoft har gjennomført, viser blant annet at den tradisjonelle kontorarbeidsplassen er i endring. I takt med at stadig mer arbeid kan utføres fra flere steder, har bruken av kontoret endret seg. Et resultat av den innsikten er Workery+, et konsept som visker ut grensene mellom tradisjonell kontorutleie, hjemmekontor og co-working space. Forretningsmodellen går ut på at bedrifter kan leie arbeidsplasser basert på bruk, som et alternativ til mer tradisjonelle leiekontrakter.

– Workery+ Vallila er et helt nytt konsept, og det har vært spennende å få bidra i prosessen og realisere visjonen. Alle deler av bygget er nøye planlagt og gjennomarbeidet når det gjelder å kombinere teknologi med innredning, forteller prosjektleder Janne Härmä fra Input interior i Helsingfors.

Med historisk karakter

Etter at bygget, som er fra 1930-tallet, hadde stått tomt i flere år, er lokalene igjen fulle av liv. Selv om mye er nytt, har man beholdt deler av den opprinnelige arkitekturen, og det går fremdeles an å kjenne igjen ulike tidsperioder fra de mange rundene med ombygging.

– Historiske detaljer i byggets utforming og stil, er noe vi har valgt å ta vare på. Ikke minst i lobbyen, som tidligere var en del av et bakeri. Der har de mørke metallgulvene fått tilbake sin gamle glans. Hele inngangsplanet ble en inspirasjonskilde for å gjenskape det industrielle miljøet som går igjen i bygget, forteller ansvarlig interiørarkitekt Anu Latvala fra Fyra.

Moderne innslag kompletterer de eldre delene av bygget, og farge- og materialvalg har vært avgjørende for å skape en helhetlig følelse.

– Sterke farger i utvalgte deler av innredningen gir de ulike rommene særpreg, men skaper samtidig et inntrykk av at alt hører sammen. Vi har i samarbeid med Fyra, som står bak ideen, skapt nye arbeidsområder og arealer som bindes sammen av fargepaletten. Det handler om å finne en balanse i møtet mellom gammelt og nytt, forteller Janne Härmä.

Fokus på fremtiden

Ansvarlige og økologiske valg har dannet grunnlaget for mye av formgivningen i bygget. Målet med innemiljøet har vært å skape et tidløst konsept med utgangspunkt i bærekraft og sirkulær økonomi.

– For å minimere miljøpåvirkningen har vi prøvd å unngå nye innkjøp. I stedet har vi gjort små endringer og tatt vare på materialer som allerede fantes i bygget. Kjøkkenet er satt sammen av utstyr fra YITs tidligere kjøkkener. Dermed har vi spart både penger og økologiske ressurser, forteller Anu Latvala.

Konferanse- og møterommene i bygget er oppkalt etter geografiske steder og symboliserer planeten vår: Borneo, Sahara og Amazon er navnene på noen av rommene som kan reserveres. For å skape sirkulært eierskap av møbler har Input interior utviklet en langsiktig løsning.

– Som en del av arbeidet med bærekraft har vi innredet store deler av bygget med leide møbler. Det innebærer at produktene kan få et nytt liv hos noen andre når det ikke lenger er bruk for dem her. Gjennom rekondisjonering vil vi også kunne forlenge møblenes levetid, avslutter Janne Härmä.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet