Sparebanken Vest

Materialer og innredning harmonerer med bygningens øvrige materialbruk som er inspirert av vestlandsnatur.
Innglassede møterom med utsikt over Bergen by gir rom for arbeidsro alene eller i gruppe.

Jonsvollskvartalet er det prisvinnende bygget til Sparebanken Vest. Bygget ligger som en del av byens kulturakse i et transformasjonsområde mellom små trehus på den ene siden, og større modernistisk by-bebyggelse på den andre siden midt i Bergen sentrum.

Sparebanken Vest har samlet sine syv datterselskaper med over 700 ansatte og rommer i dag det største finansfaglige miljøet utenfor Oslo. Med sine 10 etasjer har det vært viktig for Sparebanken Vest å skape en åpen og inviterende fasade for både befolkning og brukere. Gjennom lokalt engasjement, gode samarbeid og høye ambisjoner, har Jonsvollskvartalet resultert i en bygning med høy arkitektonisk kvalitet.

Fasaden er inviterende og innbyr til transparens og åpenhet. Arkitekturen går i dialog med omgivelsene med vestlandsnatur og norske materialer, samtidig som den gir bygningen en egen identitet. Trematerialer og nærheten til vannet har vært et viktig valg som metafor, og gjenspeiles godt gjennom bølger rundt fasaden som brytes ned til en menneskelig skala og skaper åpenhet og invitasjon til inngangspartiet. Det er Arkitektgruppen Cubus, i samarbeid med Brandsberg-Dahl Arkitektkontor, som står bak den helhetlige utviklingen av bygningen.

I den moderne bygningen har nye arbeidsformer stått sentralt og de syv selskapene er nå samlet i et aktivitetsbasert kontor som skal bidra til samhandling. Interiørarkitekten IArk står bak innredningen og har sikret den helhetlige tankegangen videre inn i kontoret og harmoniserer med bygningens øvrige materialbruk, samtidig som behov og arbeidsform er ivaretatt.

Innredningen er planlagt rundt den arkitektoniske trappen og atriet som utgjør bygningens kjerne med fellesarealer for de spontane og uformelle møtene mellom medarbeidere. De aktive og sosiale sonene omringer kjernen og desto lenger vekk fra kjernen man beveger seg, desto roligere blir omgivelsene med soner for konsentrasjon og fokusert arbeid. Atriet er utformet med sterke assosiasjoner til norsk natur med fjell og bresprekker, der lyset slippes inn gjennom taket og endrer seg i takt med det skiftende været.

Kjernen i den aktivitetsbaserte innredningen er å velge arbeidsplass etter hvilken oppgave som skal utføres. Variasjon i arbeidet og utforming etter Sparebanken Vest sine behov, med mange møterom og arealer for samhandling har spilt en sentral rolle i innredningsplanleggingen. Alle arbeidssoner har tilknytning til et støtterom utrustet med utstyr for samhandling, samtidig som arbeidsplassene er optimalisert for ulike behov. De ansatte har et skap til personlig oppbevaring i arbeidssonene som er utrustet med RFID-lås slik at man kan benytte samme kort i adgangskontrollen som ellers i huset. Input interior har levert møbler og innredning til arbeidsplasser, møterom, sosiale soner og kantine.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet